Real Estate Development

Real Estate Development B.V. (RED) richt zich op het participeren in reeds lopende onroerend goed projecten en op het (her)ontwikkelen van onroerend goed locaties.

RED is doorlopend geïnteresseerd in contact te treden met partijen inzake ontwikkelingsprojecten.